Naszą bazę zbudowaliśmy na Jurze i to właśnie tutaj nasi Klienci mogą zjeżdżać na linach pod ziemię, wspinać się na szczyty skał, chodzić po mostach linowych, przedzierać się przez okopy pod ostrzałem kul z farbą, zjeżdżać na tyrolce, podziwiać uroki Jury zza szyb samochodów terenowych, z quadów lub podczas marszy na orientację.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowsko-Wieluńska potocznie zwana Jurą rozciąga się długim, dość wąskim pasem z północy na południe. Część wieluńska jest mniej pofałdowana, oferuje za to dziewicze tereny poprzecinane siecią spławnych rzek. Właściwa część Jury od Częstochowy do Krakowa to kraina białych skał i średniowiecznych warowni.

Główną atrakcją wyżyny jest Szlak Orlich Gniazd, który, wijąc się pomiędzy kolejnymi wzniesieniami, odwiedza wszystkie najważniejsze zamki jurajskie. Wizytówką regionu są wapienne skały, przybierające ciekawe kształty: Dziewica, Rzędkowicki Wielbłąd, Maczuga Herkulesa, Brama Twardowskiego czy Okienniki Wielki i Mały.

Jura to idealne miejsce do uprawiania różnych form turystyki, organizacji imprez integracyjnych i rekreacji. Dzięki charakterystycznemu ukształtowaniu terenu, obecności jaskiń, skał, rzek, a nawet pustyni umożliwia aktywne spędzanie czasu na wiele sposobów. Z kolei mnogość atrakcji turystycznych i ciekawych krajoznawczo miejsc, jakie oferują Wyżyna Krakowsko-Częstochowska i Wieluńska, wzbogaca pobyt.

Na Jurze występuje największe w Polsce zagęszczenie średniowiecznych zamków, warowni i stanic. Wszystkie były wznoszone na wzgórzach ze względu na ich obronny charakter i niedostępność. Stąd też wzięły one wspólną nazwę „Orle Gniazda”. Olsztyn, Ogrodzieniec, Mirów i Bobolice to tylko niektóre z nich.
skały jurajskieJurajskie skały przybrały fantazyjne nieraz kształty, od których pochodzą ich nazwy: Tankowiec, Wielbłąd, Rękawica, Maczuga Herkulesa. Wiele z nich nadaje się do uprawiania wspinaczki. W przewodnikach opisane są liczne drogi wspinaczkowe, a część skał jest „obita”, czyli przygotowana pod wspinaczy.
spływy kajakowe na JurzeNie wszyscy wiedzą, że na Jurze istnieją warunki do uprawiania turystyki kajakowej. Szczególnie północna część wyżyny oferuje ciekawe szlaki wodne. Pływać można po Warcie, Wiercicy, Liswarcie i Kocince. W okolicach Załęcza Warta tworzy malowniczy łuk, który wchodzi w obręb Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

 

Call Now Button