Od początku roku 2022 realizujemy projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Ma on na celu podniesienie konkurencyjności motywacja.com poprzez inwestycje w infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową w celu
optymalnego wykorzystania potencjału turystyczno-krajobrazowego Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu podniesienia
konkurencyjności firmy motywacja.com.
Planujemy zakup wyposażenia w poszczególnych obszarach:

Wypożyczalnia sprzętu campingowego

Stworzenie Mobilnego SPA (wynajem)

Wypożyczalnia sprzętu rowerowego

Organizacja spływów kajakowych

Mobilny catering – rozwój usługi

Zakup sprzętu służącego przygotowaniu terenu

Wartość projektu: 549 248,00 zł netto
Dofinansowanie projektu z UE: 466 860,80 zł netto


Firma motywacja.com działa w obszarze turystyki i usług wolnego czasu wykorzystując atuty i możliwości jakie daje potencjał
Jury Krakowsko Częstochowskiej. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu Motywacja.com będzie miała możliwość
świadczenia profesjonalnych usług polegających na wynajmie sprzętu, organizacji plenerowych imprez integracyjnych oraz
kompleksowej organizacji cateringu zachowując reżim sanitarny.

Call Now Button